آپولو ۱۱نام داشت که در سال۱۹۶۹میلادی برابر ۱۳۴۸شمسی بر روی کره ی ماه فرود آمدودو فضانورد آمریکایی به نام نیل آرمسترانگ و ادوین آلدرین اولین انسان هایی بودندکه پا بر روی کره ی ماه گذاشتند.تاريخ : پنجشنبه سوم اسفند ۱۳۹۱ | 13:13 | نویسنده : مرضيه باقري،ريحانه مطور پور |
  • یکتا گستر
  • کورالین